La campanya “L’ou, d’etiqueta”

El promotor

Objectius

Públic objectiu

Accions rellevants

L’Organización Interprofesional del Huevo y sus productos (INPROVO) agrupa a associacions d’àmbit nacional representatives de les empreses del sector productiu, industrial i comercial de l’ou, representant-les i defensant els seus interessos. Constitueix, a més, el lloc de trobada on es prenen les decisions relatives a la regulació interna del sector.

Va ser constituïda el 2 de desembre de 1997 i reconeguda com a organització interprofessional agroalimentària pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 30 de juny de 1998, d’acord a la Ley 38/1994 reguladora de las organizaciones interprofessionales agroalimentarias.

Els seus principal objectius són la millora del coneixement, l’eficàcia i la transparència del mercat, vetllar pel respecte a les normes dins el sector, millorar la qualitat dels productes i dels processos i la seva adaptació a les demandes del mercat.

Un aspecte essencial de la seva activitat és promoure la investigació i el desenvolupament del sector de l’ou i els ovoproductes i difondre el seu coneixement entre la societat.

 • Emmarcar la producció d’ous de la Unió Europea al Model Europeu de Producció Sostenible.
 • Informar la societat (consumidors, líders d’opinió i prescriptors) sobre els sistemes de producció d’ous a la Unió Europea.
 • Identificar els ous comunitaris amb un sistema de traçabilitat i informació que facilita l’elecció en el moment de la compra: el marcatge i l’etiquetatge de l’ou.

 

 • Consumidors.
 • Líders d’opinió i prescriptors
 • Mitjans de comunicació

 

 • Campanya de publicitat amb el lema “L’ou, d’etiqueta”
 • Oficina de premsa i relacions públiques permanent
 • Comunicació a l’entorn 2.0
 • Elaboració de fulletons i butlletins divulgatius.
 • Accions de notorietat: enquesta “El Huevometro”. Celebració del Dia Mundial de l’Ou.
 • Programa de trobades educatives i informatives.

 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA